Trauma

Wat is een trauma?

Trauma is iedere ervaring of serie van ervaringen die te onverwacht, te snel of te groot waren om op dat moment alle informatie die er op je afkwam te verwerken en er passend op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakte overweldigd en heeft daardoor bewegingen niet af kunnen maken of woorden niet  kunnen uitspreken, waardoor spanning diep in het lichaam is blijven vastzitten.

Verschil tussen klein t-trauma en Groot T-Trauma
klein t-trauma
klein trauma verwijst naar een ervaring waarin de fysieke veiligheid niet direct in gevaar was, maar die wel angst en een gevoel van intense hulpeloosheid veroorzaakte. Voorbeelden van kleine trauma’s zijn: het verlies van belangrijke relaties, een relatiebreuk, de dood van een huisdier, het verliezen van een baan, een val , gepest worden of afgewezen worden door een vriendengroep.

Een speciale vorm van klein t-trauma is relationeel trauma dat kan ontstaan als het gevoel van veiligheid en liefde van een kind binnen het gezin onstabiel is of wordt verstoord. Dit kan het gevolg zijn van  emotionele verwaarlozing omdat de ouder of verzorger b.v. in beslag wordt genomen door problemen op het werk, in de relatie of een verlieservaring. In een dergelijke situatie wordt niet aan de emotionele  behoeften van het kind voldaan. Maar het kan ook om maar een paar momenten gaan waarop een kind kritiek hoort, zich teleurgesteld of niet gehoord voelt en diep van binnen de overtuiging opslaat dat het niet op zijn ouders kan vertrouwen. Het gaat er in zo’n situatie niet om of dat daadwerkelijk echt het geval was of niet, maar op hoe een kind de ervaring heeft opgeslagen als negatief en verwoestend of positief.
Ieder mens en zeker een kind heeft andere mentale, emotionele en fysieke reacties om met bedreigende situaties om te gaan, ook wel veerkracht genoemd. Wat voor de ene persoon totaal niet beangstigend is, kan dat voor iemand anders wel zijn. Om de invloed van kleine t-trauma’s te begrijpen is te onderzoek nodig hoe de ervaring de persoon heeft beïnvloedt, in plaats van te concentreren op de ervaring zelf.

Grote T-Traumavoorbeelden
– een aanval waarbij men niet kon ontsnappen: verkrachting, seksueel misbruik, geweld, oorlog of een auto-ongeluk
– fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging
– voortdurend overladen zenuwstelsel, bijvoorbeeld door operaties op heel jonge leeftijd, hoge koorts, verdrinking, verstikking, geboortetrauma
– natuurrampen
– getuige zijn van trauma
– ontwikkelingstrauma of emotioneel trauma: fysieke en/of emotionele verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van dierbaar persoon, liefdeloze opvoeding

Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties, is het niet nodig dat je weet wat de traumatische gebeurtenis was. Als je jezelf herkent in dit verhaal, kan Somatic Experience heel goed werken. Wanneer iemand een eenmalige traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan veelal volstaan worden met een beperkt aantal sessies.