Trauma

Wat is een trauma?

Trauma is iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die te onverwacht, te snel of te groot waren om er op dat moment passend op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakte overweldigd en heeft daardoor bewegingen niet af kunnen maken of woorden niet uit kunnen spreken, waardoor spanning diep in het lichaam is blijven vastzitten.

Traumavoorbeelden
– een aanval waarbij men niet kon ontsnappen: verkrachting, seksueel misbruik, geweld, oorlog, een val met of zonder hoofdverwonding of een auto-ongeluk
– fysieke verwondingen: operaties, verdoving, verbranding, vergiftiging
– voortdurend overladen zenuwstelsel, bijvoorbeeld door operaties op heel jonge leeftijd, hoge koorts, verdrinking, verstikking, geboortetrauma
– natuurrampen
– getuige zijn van trauma
– ontwikkelingstrauma of emotioneel trauma: verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van dierbaar persoon, liefdeloze opvoeding

Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties, is het niet nodig dat je weet wat de traumatische gebeurtenis was. Als je jezelf herkent in dit verhaal, kan Somatic Experience heel goed werken. Wanneer iemand een eenmalige traumatische gebeurtenis heeft meegemaakt, kan veelal volstaan worden met een beperkt aantal sessies.