Verbindend communiceren: jouw geheime succeswapen

Verbindend communiceren: jouw geheime succeswapen

Verbindend communiceren: jouw geheime succeswapen

Welk vak je ook uitoefent, uiteindelijk draait alles om de relatie tussen mensen. De relatie met je klanten, de relatie met je medewerkers en de relatie met je leveranciers. De ene keer is die relatie een bron van frustratie, de andere keer een bron van samenwerking en inspiratie. Maar hoe dan ook: tussen jou en de ander, daar gebeurt het. Iedere keer weer. Reden genoeg om bewust aandacht te geven aan de manier waarop jij relaties aangaat en onderhoudt. Want vanuit een professionele relatie kun je invloed uitoefenen, beweging in gang zetten en samenwerking bevorderen. Kortom je kunt eerder, beter en met meer gemak resultaat boeken!

Wat is verbindend communiceren?

– Je hebt tegelijkertijd aandacht voor de inhoud én voor de emotie
– Je hebt een open houding en zoekt altijd naar een win-winoplossing voor beide partijen
– Je ‘hoort’ ook wat er niet wordt gezegd en laat dit door kleine voorbeelden merken
– Je doet alles wat binnen je vermogen ligt om het ijs te breken
– Je geeft de ander het gevoel dat die belangrijk en waardevol voor je is

Hoe doe je dit praktisch?

– Je vat gesprekken regelmatig samen en laat neemt daarin zowel de inhoud als het gevoel van de ander mee
Bv. Als ik het goed begrepen heb, kijk je ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten
– Je geeft de ander een welgemeend compliment
– Je blijft open en respectvol ook als de ander waarden en normen heeft die niet met jouw visie overeenstemmen
– Je vraagt door naar het waarom en gaat niet bekvechten. Je doet alles wat binnen je vermogen ligt om de ander te begrijpen
– Je non-verbale houding laat zien dat je de ander waardeert en respecteert. Je kijkt de ander recht aan, je ogen dwalen tijdens
het gesprek niet af, indien gepast maak je af en toe fysiek contact door elkaar een hand of een schouderklop te geven
– Je houdt ook bij meningsverschillen een vriendelijke ondertoon

Dit alles blijft uiteraard een leerproces dat je met vallen en opstaan onder de knie krijgt. Wil je dit proces versnellen en een
extra boost geven, bel me dan vandaag nog op 06 – 54 346397.


Recent Posts:

Leave a Comment

Post